סיפורי ישועות

השושבינים שנהיו מחותנים

לביתו של הר"ר מ. מניו יארק עלו שני שלוחא דציבורא הרה"ח ר' אברהם יעקב ווייסמן והרה"ח ר' שמואל מרדכי גרטנהויז להתרימו עבור מחותני ארה"ק הזקוקים להצלה ולעזרה.
בעל הבית אירחם במאור פנים, ולאחר שפרסו בפניו את הפעולות המבורכות של 'מחזיקי תורה' בכלל ושל 'שושבינים' בפרט המצילים את המחותנים בעת שמחתם, תינה בפניהם המארח את אשר על ליבו, אחרי אשר בתו הגיעה זה מכבר לפרקה, וישועתה מתמהמהת לבוא. בעיה קטנה של בתו חוסמת את הפתח לשידוך טוב ונכון.
"אני מרים תרומתי עבור מחותן" – אמר האבא הדואג – "ואתם תתפללו עבור ביתי על ציון מהר"א, וכשאברך לחיים בשידוך אשלח עוד תרומה נכבדה עבור 'שושבינים".
אחר ברכה מעומק הלב נפרדו שליחי מחזיקי תורה בתקוה שאכן זכותו של מהר"א תפעול עבורו ישועה לשמחה בקרוב ובניקל.
שבוע בלבד עבר מערב ר"ח הקרוב, אחר ששם בתו נזכר על הציון הק', ואותו אב מתקשר בהתרגשות לר' אברהם יעקב, שזה עתה האט מען געווינטשן לחיים, עם שידוך מוצלח ביותר, בחור חשוב ומצויין בלע"ה.
בזכות המצוה הגדולה ובברכתו של מרן הק', זכה לבשר ולהתבשר בבשורה טובה, לקשר טוב ונכון במזל טוב.

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש