הַיְּשׁוּעָה שֶׁלְּךָ פֹּה!

לעשות רצון צדיק

מלאך אלוקים, כ"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, אשר משמים נותר שריד לדור דעה אחר השואה איומה, ובחסדים גלויים עלה לארה"ק להיות מנהיג הדור אחר החשכה  היומה, פעל ישועות ונפלאות לכלל ולפרט.

בהיותו אב רחמן לכלל ישראל דאג שאותם שרידי חרב, יתומי המלחמה, יוכלו להקים בתים נאמנים בישראל, ולייסד דור חדש על דרכי הדורות העבר, הקים בידיו את הארגון 'מחזיקי תורה', לתמיכה וסיוע בהכנסת כלה ועזר נישואין.

קרן שושבינים

"חייבים לעזור ולהציל את המחותנים" זעק כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. כאבם של מאות משפחות ברוכות ילדים העומדות בפרשת נישואי ילדיהם ואין ביכולתם להיכנס להוצאות הכבדות נגע לליבו של הרועה הנאמן, אשר הטיל על 'מחזיקי תורה' למצוא דרכים בהגדלת תקציבי המענקים למחותנים הנזקקים.

קרן 'שושבינים' שהוקם בהוראת האדמו"ר שליט"א שמה לעצמה את היעד של כיסוי ליל החתונה לאותם מחותנים נזקקים. 10,000 שקל מועבר למחותן ומפיח בו רוח של תקוה והרחבה בעמדו ליד ילדו בשמחה הגדולה.

מכשירי חשמל

כשהסבלים שליחי 'מחזיקי תורה' מורידים את חבילת מוצרי החשמל בבית החדש של הזוג הצעיר, נשמעת אנחת רוחה גם מפי החתן והכלה וגם מפי המחותנים ההורים שחשים כי אבן יקרה נגולה מעל כפתם הכפוף ממשא הוצאות הכספיות. משלוח זה המהוה אבן פינה לבית החדש, כי בלי מקרר, מכונת כביסה ותנור אפיה לא ניתן להתחיל את החיים

קרן יתומים

מאות אלפי שקלים מקבלים חתנים וכלות יתומים, ומשפחות האלמנה בעת שמחת הנישואין מקרן מיחדת של 'מחזיקי תורה'. צרכיהם ובקשותיהם אינן צריכים מועד דיון או טופס עיון, כבר בתחילת ההכנה של חתונת היתום, מגוייסים 'מנהלי 'מחזיקי תורה' בכל כוחם ותקציבם לעמוד לימין החתן והכלה, 

0
חתונות של יתומים
מומנו ע"י הארגון
0
מוצרי חשמל חולקו לזוגות לצעירים
0
פניות ובקשות
לארגון בחודש
0 +
ש"ח ומעלה מחולקים
מידי שנה למחותנים

אודות הארגון

קופת 'מחזיקי תורה' נוסדה בשנת תשי"ד ע"י כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע, עשרה שנים אחר שזכה להינצל מהתופת הנאצי, ועלה עם אחיו כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מבילגורייא זי"ע לארץ ישראל, בנסים גלויים, לאחר שכל בני משפחתם העניפה והמלכותית, יחד עם אלפי חסידים וחברי קהילה נשרפו ונטבחו בכור ההיתוך הנאצי.

אותו מלאך גואל העמיד הקב"ה לדור המוכה והדואב, כדי להאיר להם הדרך, ולנתב להם שביל של שלות הנפש, לנער את עפר היסורים, ולשקם את עצמם ואת משפחתם.

מוצרי הסגולה

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש