חדשות הארגון

העליה המסורתית

גם בערב ר"ח מנחם אב עלו כמדי חודש הרבנים הגאונים שליט"א רבני 'מחזיקי תורה' יחד עם מנהלי ועסקני הארגון לציון הק' של מייסד הארגון כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע בהר המנוחות להזכיר בפרטיות את שמות התורמים והחברים ובני משפחתם לישועה והרווחה.

הרבנים הגאונים שליט"א קיימו את העליה המסורתית של ערב ראש חודש- יום המסוגל לתפילה ולישועה, ושעה ארוכה עדמו במקום הקדוש להשפיע בזכות המלאך הגואל ברכות לכל אחד ואחד מתומכי וחברי 'מחזיקי תורה'.

לאחר מכן השמיכו הרבנים את מסעם לעבר עיר העתיקה – על יד שריד בית מקדשנו הכותל המערבי אמרו פרקי התלי ברבים, ולאחר תפילת היהי רצון שוב הקריאו את מאות השמות הרשומים בפנקס ה'חברים ההתורמים הקבועים של 'מחזיקי תורה'.

תפילה מיוחדת נאמרה בדמעות שליש ובקול מתחנן לפני בורא עלם, לרפואת חולי ישראל הסובלים  יסורים ומכאובים מפאת הנגיף רח"ל, ותפילה עמוקה עבור צרכי עם ישראל בפרנסה אשר נפגמה מפאת המצב הקשה השורר בארץ ובעולם.

 

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש