סיפורי ישועות

כשם שהכנסת לחופה

כשם שהכנסת לחופה כן תכניס לברית

הננו בבשורה טובה ומשמחת להודיע שאכן התקבלה הבטחתכם לישועה, ובשב"ק זו אערוך שלום זכר
לבני נ"י הנולד לי במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת.
זה היה נוסח אשר הגיע למייל של מחזיקי תורה מאותו אברך בשם ג. אשר לאחר כמה בנות שיש לו,
השתוקק לזכות גם בבן זכר, ואחר סגולות שונות ומיוחדות, סיבב הקב"ה ועלו לביתו שד"רי 'מחזיקי
תורה' כדי לצרפו לתומכים הקבועים של מחזיקי תורה לסייע למחותנים ובכוחו של אותו זקן מרן רבינו
מהר"א זי"ע, אמר אחד הגבאים לאותו אבא, אין ספק שאם תעזור למחותן להכניס את בנו לחופה, ע"י
הצטרפות כחבר במפעל הקדוש של מהר"א, בוודאי יפעול עבורך שתזכה אתה להכניס את בנך בבריתו
של אברהם אבינו.
האבא הנ"ל חתם על תמיכה קבועה למחזיקי תורה, ושמו נרשם בפנקס ההזכרות של ערב ר"ח הנזכרים
ע"י הרבנים הגאונים שליט"א על ציון הק' בהר המונוחות, ואכן, כפי הנזכר זכה להכניס את בנו בבריתו
של של אאע"ה במז"ט, בזכת הכנסת כלה וזכותו הגדולה של מרן זצ"ל.

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש