קרן שושבינים

0
ש"ח ומעלה מחולקים מידי שנה למחותנים

זה יכול להיות הזכות הגדולה שלך לעזור ולסייע

קרן שושבינים לחתונות

"חייבים לעזור ולהציל את המחותנים" זעק כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. כאבם של מאות משפחות ברוכות ילדים העומדות בפרשת נישואי ילדיהם ואין ביכולתם להיכנס להוצאות הכבדות נגע לליבו של הרועה הנאמן, אשר הטיל על 'מחזיקי תורה' למצוא דרכים בהגדלת תקציבי המענקים למחותנים הנזקקים.

קרן 'שושבינים' שהוקם בהוראת האדמו"ר שליט"א שמה לעצמה את היעד של כיסוי ליל החתונה לאותם מחותנים נזקקים. 10,000 שקל מועבר למחותן ומפיח בו רוח של תקוה והרחבה בעמדו ליד ילדו בשמחה הגדולה.
בחנוכה תשע"ז הוקמה קרן 'שושבינים' וצרכי המחותנים המרובים החלו להיערם על שולחני משרדי 'מחזיקי תורה' שנקראו אל הדגל וקבעו לעצמם משימה להציל משפחות ולהושיע מחותנים.

מעל שני מליון שקל מהווה תקציב קרן 'שושבינים' המוענק למחותנים הנזקקים בהנחיית ועל פי החלטת הרבנים הגאונים שליט"א. מענקים מכובדים אלו הינם תוספת לחבילת מצורי החשמל שמקבל הזוג הצעיר מ'מחזיקי תורה', וכשושבינים אמיתיים, עומדים 'מחזיקי תורה' כמחותנים שחלקם בכיסוי הוצאות החתונה גדול ורב.

תקציב 'שושבינים' גודל מתקופה לתקופה. היוקר המאמיר ומחיית משפחה כבדה היא, והוצאות חתונה מאיימת על המחותנים, ומדי חודש בחודש מחולקים צ'קים של עשרות אלפי שקלים למחותנים הרואים במענק זה קרש הצלה ממש, וכעזרה ראשונה הנותנת להם את האויר והכוח לשמוח ולעמוד לימין החתן והכלה בשעות גדולות של חתונה.

מליוני השקלים של קרן 'שושבינים' מגיעים מתרומות חדשיות וקבועות של אלפי תורמים הרואים זכות של ממש להיות שושבין למצוות הכנסת כלה, ולקחת חלק עניני בהצלת מחותנים ומשפחות, להיות אבן מכריע בגמילות החסד שסגולתה היא לאין ערוך.

'הצלה של ממש' הפטיר האדמו"ר מבעלזא שליט"א בעת ששמע על המענקים המכובדים של קרן 'שושבינים' ואף הרים תרומת קודש להצלת מחותנים. "אבל עליכם להוסיף עוד" ביקש מרן שליט"א, וביקש מהעסקנים להוסיף מענקי 'שושבינים' ולהרחיב את רשימת מקבלי התמיכה המיוחדת המצילה את המחותנים, והאציל ברכת קודש לבנים מבורכים, פרנסה בריוח, בריאות ואריכות ימים לתומכי הקרן, 'כי שמציל את בני הקב"ה, הרי הוא עצמו ניצל מכל דבר הנצרך, ומתברך בכל הברכות האמורות בתורה לגומלי החסד בהכנסת כלה.

תרום חתונה שלמה

10000

תרום חצי חתונה

5000

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש