קרן יתומים

0
חתונות של יתומים מומנו ע"י הארגון

זה יכול להיות הזכות הגדולה שלך לעזור ולסייע

קרן יתומים לחתונה

מאות אלפי שקלים מקבלים חתנים וכלות יתומים, ומשפחות האלמנה בעת שמחת הנישואין מקרן מיחדת של 'מחזיקי תורה'. צרכיהם ובקשותיהם אינן צריכים מועד דיון או טופס עיון, כבר בתחילת ההכנה של חתונת היתום, מגוייסים 'מנהלי 'מחזיקי תורה' בכל כוחם ותקציבם לעמוד לימין החתן והכלה, ולהיות להם גג ומחסה בבעיית תשלומי השמחה, שיוכלו לגשת לחתונה בלב רגוע ובמלוא השלוה.
כשחתן יתום וכלה יתומה צריכים לתמיכה, אין מי שיבקש ואין מי שיפנה לגבאים. כמה טרדות וכמה טרחות עוברים משפחת החתן והכלה כאשר ראש המשפחה לא עומד לצידם בערב החתונה. אוי. כמה אנחות נשמעות באותה תקופה בבית החתן והכלה.
כשאין מחותן, אבי היתומים הקדוש ברוך הוא בעצמו פונה לקהל בניו, וזועק כביכול מי ישלם את החתונה, מי יממן את הביגוד ומי ישתתף בשכירות הדירה לזוג החדש?!
לפרוייקט זה של חתונת יתום, נקראים גבאי ומנהלי 'מחזיקי תורה' בדחיפות ע"י הרבנים הגאונים שליט"א אשר לאחר דיונים עניינים ובדיקת המצב של משפחת היתום, ניתנת ההוראה למנהלי 'מחזיקי תורה' על גובה המענק וסכום התמיכה לשמח את היתום ואת האלמנה.
הסכומים הגבוהים מועברים למשפחה הסובבת של היתום והיתומה, ומסייעת בהכנסת האור והשמחה ובהקלה משמעותית מהסבל ומהטרדה האופפת את המשפחה בהכנה לשמחתם.
'אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך', אומר הרבונו של עולם. כשאדם עושה שמחה וחושב בזמן השמחה על היתום והאלמנה, הרי שכרו גדול עד למאוד, וכפי שמובא בזוהר הק' ובספרי רבותינו הק', שהסגולה בלחתן יתום ולשמח אלמנה, פועלת לכל ישועה ובקשה כללית ופרטית.
'מחזיקי תורה' מהוה מגן ומחסה לחתונות יתומים, ומשקיע תקציב ענק עבור נשמות אלו, להרנין את ליבם, ולשמח את נפשם ביום כלולותיהם.
בתרומה עבור 'קרן יתומים' הנך נהיה שותף פעיל במצוה יקרה זו, ואבי יתומים אשר עומד כמחותן בחתונתם בוודאי ישיב לך כגמולך ויפתח עבורך שערי שמים לראות ישועות והצלחות בכל מעשיך וחייך.

תרום ליומו הגדול של החתן

520

תרום לשותף בשמחת היתום

360

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש