השטרוי המקודש

הזדמנות לשטרוי המסוגל והמקודש

התבן הקדוש של כ"ק מרן האדמו"ר מהר"א מבעזלא זי"ע שהציל חיים ומסוגל לפרנסה בהזדמנות מיידית * מיוחד לתורמי הקופה הק' 'מחזיקי תורה'.

הזדמנות נדירה של 'השטרוי המקודש' לתומכי 'מחזיקי תורה'. אותו תבן סגולי אשר דורי דורות מקובל כחפץ קדוש וסגולי לכל הישועות וההשפעות, מוענק לכלל תומכי הקופה הקדושה 'מחזיקי תורה', אשר ייסד אותו מלאך ה' כ"ק מרן זצוק"ל לסייע ולעזור בהכנסת כלה למחותנים וחתנים נזקקים ובני תורה.

ה'שטרוי' אשר נשמר בקפידה על ידי החסידים הינו חפץ יקר ערך כמושג שמימי אשר המחזיק בו רואה במוחש ישועות ונפלאות. צדיקי בית בעלזא בכל הדורות עד ימינו, עומדים בעבודת יום הכיפורים על גבי שטרוי – תבן. מנהג החסידים ולרבות האדמו"רים עצמם, לקחת מאותו שטרוי כחפץ שמירה וסגולה. כ"ק האדמו"ר מהר"א זי"ע אף היה מניח מאותו שטרוי על גבי מיטתו, כפי שסיפר כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א למנהלי הקופה הק' מחזיקי תורה.

אחד העובדות המופלאות שנשמעו בעדות ראשונה היא, על החסיד הישיש הרב בערל קורנבלי מבני ברק, שסיפר כי בהיותו במחנה בירקנאו-אושוויץ, לקח מהמטבח שני חבילות מרגרינה, ובדיוק באותו רגע עבר במקום 'המלאך המוות מאושוויץ', ד"ר מנגלה ימ"ש! הוא הבחין במה שעשה, שלף את האקדח וצעק: "איך העזת לעשות זאת?" שניה לפני שצעק שמע ישראל, החליט קורנבלי, לא להיכנע למוות, והחל לצעוק, "איך האלט אין די האנט די שטרוי פון דער רב (אני מחזיק בידי את הקש של הרב) . ללא שום הסבר הגיוני, הרשע עזב את אחיזתו בו, והחל לבעוט בכל חלקי גופו ששתת דם, עד שהתעלף. אז הפטיר, הרשע ימ"ש החזיר את האקדח לכיסו והפטיר: "חבל על הכדור הזה, הוא תיכף ימות"…

סיפורי המופת של סגולת השטרוי, מלווים את המחזיקים בו יום יום, ועתה ניתנת הזדמנות ייחודית לזכות בו לקראת יומא דהילולא קדישא.

יצויין, כי שמותיהם של תומכי הקופה הקדושה, נרשמים בפנקס מיוחד של החברים, אשר כידוע ביקש מרן אדמו"ר זצוק"ל בעל ההילולא לרשום שמו כראשון בין חברי הקופה, ונזכרים ונפקדים ביומא דהילולא קדישא על הציון המצוינת, וכן בכל ערב ראש חודש, יום המסוגל לברכה ולישועה, בהזכרת השם והבקשה בייחודיות ובפרטיות.

בהשתתפות בהוצאות הכבדות של הקופה הקדושה מחזיקי תורה, מקבלים את השטרוי המסוגל, ונזכרים לטוב בציון הק'. וזכותו הגדולה של האדמו"ר רבי אהרן זצוק"ל בוודאי עומדת לכל המחזיקים במוסדות שהוא הקים וליוה, וכמי חיותו הרי הוא משפיע לכל אחד ואחד פרנסה בריווח ובשלוה, נחת ואושר מהצאצאים, בריאות השלימות ואריכות ימים מבורכים.

לקבלת השטרוי המקודש ולרישום בפנקס החברים הנזכרים

בתרומה של 180 ₪ לחודש בלבד

השטרוי המקודש

180

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש