המשקה הקדוש

המשקה הקדוש המסוגל

לחיים טובים ולשלום

שיירי מאכליו של צדיק מסוגלים לישועות ולרפואות כנודע בכל הדורות ובכל העדות. חסידים היו מסורים נפשם כדי לזכות בטעימה קלה משיירי המאכלו של הצדיק. וביותר משיירי משקה אשר עליו בירך הצדיק וממנו איחל ברכות וישועות בברכת לחיים טובים ולשלום לקהל החסידים.

ממש לפני הסתלקותו של מלאך אלוקים אשר לא נהנה מעולם הזה מאומה, העניק כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע ליקר להרב משה פרסטר הי"ו ללחיים, ואמר לו, "תחלק לקהל". ר' משה בחכמתו חילק מהמשקה המקודש והמבורך לחסידים שנכחו במעמד, ושמר שיישאר כדי מזיגה אצלו בבקבוק.

עשרות שנים אחרי אותו ברכת לחיים על אותו ליקר מבורך, בחר ר' משה הי"ו לגמול טוב לתומכי 'מחזיקי תורה' מפעלו של האדמו"ר זצוק"ל, ובעין טוב מפריש מדי תקופה מעט מהליקר שנשאר עדיין באותו בקבוק עתיק שיקבל ישירות מהרבי זצ"ל, וכפי שנפסק בהלכה שדבר חשוב אינו מתבטל, הליקר המבורך נמזג לבקבוק ליקר והברכה שורה בתוך המשקה, אשר מסוגלת לישועות ברפואה, בשידוכים, פרנסה, והצחה בכל פרט ופרט.

המונים מבקשים לזכות במשקה המבורך אשר התקבל ע"י קודש הקדשים רבי אהרן מבעלזא זי"ע, ואשר נשמר בקפידה עד היום. סיפורי ישועות רבים מתגלגלים סביב משקה מבורך זה, כשיהודים שותים ממנו ביחד ומברכים איש לרעהו, אב למשפחתו ב'לחיים טובים ולשלום'. 

ברכת קדשו של האדמו"ר זצוק"ל אשר בירך את כלל ישראל על אותו משקה מועברת זה דורות במוחש ובגלוי, כי גדולים צדיקים וברכתם יותר מבחייהם.

תורמי 'מחזיקי תורה' זוכים לקבל לביתם בקבוק ליקר משיירי המשקה של הצדיק לברכת לחיים, כאות הכרת טוב להתקשרותם למפעל הקדוש של הרבי זצוק"ל, בסיוע ותמיכה למחותנים בהכנסת כלה וגמילות חסד.

הבא סגולה מבורכת ומקודשת זו לביתך, ותראה אף אתה ישועות גלויות, לחיים טובים ארוכים ולשלום.

לקבלת המשקה המבורך

בתרומה של 52 ₪ לחודש בלבד

המשקה הקדוש

52

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש