רבני הארגון

מצוות הכנסת כלה חשובה היא לאין ערוך, וצרכי עמך מרובים, כאשר היוקר מאמיר, וההוצאות החדשיות של כל משפחה ממוצעת קשה היא לכיסוי, על אחת כמה וכמה כאשר מגיע עת משוש, עול הכספי של המחותנים כבד הוא ורבים כורעים תחת הנטל.

הרבנים הגאונים שליט"א שעל פיהם ישק דבר הארגון, שליחים הם של הנשיא כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, אל שולחנם נערמים פניות העזרה של אותם מחותנים ושל בני משפחותיהם. על פתחם דופקים הנזקקים מבקשים עצה ועזרה איך לגשת לחתונה כשההוצאות רחוקות ומאיימות.

הרבנים שליט"א שבין כל עמליהם לכלל ולפרט, מנחים ומדריכים את 'מחזיקי תורה' בכל צעד ובכל פעולה, ובהוראתם יועברו אלפי המענקים למחותנים הנזקקים.

מדי חודש מתאספים הרבנים הגאונים שליט"א על מאות בקשות התמיכה המגיעות למשרדי הארגון. שעות ארוכות בוחנים כל בקשה, ומבררים על מצב המשפחה הנזקקת, ובכוח התורה קובעים הרבנים את סכומי התמיכה המועברת למחותן, בצורה מכובדת ומרווחת.

הוראת רבני הקופה שליט"א מתבצעת מיידית, וללא חישובים כלכליים של מצב הקופה, ותכניות עתידיות. כל אשר יורו, נעשית. 

מנהלי 'מחזיקי תורה' נאמנים הם לשולחיהם, והדוקים הם לתפקידיהם. בגליון המצע שלהם רשום רק משפט אחד. 'להציל את המחותנים'. לשם כך לא יהססו להעניק תמיכות גבוהות למשפחות הנזקקות, למרות שהקופה לא עשירה, ולא מחזיקה כספים רזרביים. את גובה המענק ואת שמות המוענקים יקבלו מנהלי 'מחזיקי תורה' מהרבנים שליט"א, וללא שיקולים אחרים, יגייסו את הסכומים הנדרשים , בשמחה של מצוה יעבירו את התמיכות לשמחתם של משפחות המחותנים.

הגאון רבי שלום וידר שליט"א

אב"ד ניערדהאז, דמ"צ קהל מחזיקי הדת בא"י, ראש כולל הלכה בקרית בעלזא ירושלים

הגאון רבי אהרן זיכרמן שליט"א

דומ"צ קהל מחזיקי הדת בא"י, ראש כולל מחזיקי לומדי תורה, מרבני 'טהרת הבית'

הגאון רבי יוסף פלטיאל דירנפלד שליט"א

דומ"צ קהל מחזיקי הדת בא"י, רב ביהמ"ד בית דוד שאול אשדוד, ר"מ ישיבת בית מרדכי אשדוד

גדולי ישראל בברכות נדירות לתומכי הארגון

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש