סיפורי ישועות

אם יתן לי לחם

אם יתן לי לחם לאכול עשר אעשרנו לך

"מעל שנה לא סגרתי שום עסקה", אמר בבושת פנים ר' ל מירושלים לשלוחי 'מחזיקי תורה' כאשר עלו לביתו של סוחר הנדל"ן להחתימו על 'שושבינים'. "תאמינו לי שאני רוצה מאוד לתרום ולהציל את המחותנים הנזקקים, אבל קודם שיהיה לי עבור לחם לילדיי".
האמת, הגבאים ששמעו את מצבו, נדהמו לרגע ולא ידעו מה להגיב. אך לאחר דקה של דממה, אמר אותו אברך, "אני כבר החלטתי לעזוב את תחום הנדל"ן, כי איני רואה את הברכה במקצוע זה. אנא, רשמו את שמי ברשימת ההזכרות על ציון מהר"א בערב ר"ח, ואני מבטיח שאת המעשר של התיווך שאעשה אתרום ל'שושבינים'".
אין צורך לסיים את ההמשך. רק במשפט אחד, אותו ר' ל, לא עזב את תחום הנדל"ן, ומאותו ערב ר"ח כבר נשלחו ל'מחזיקי תורה' סכומים נכבדים לקרן שושבינים מדמי המעשר של העסקאות אשר ההצלחה חזרה בס"ד אליו.

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש