תזכו למצוות

תרומתך התקבלה בהצלחה

שלח שם לאזכרה בעת הדלקת הנר

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש