חדשות הארגון

היערכות ליום ההילולא

היערכות ניכרת בימים אלו לקראת כ"א אב – יומא דהילולא של מייסד ונשיא הארגון כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע, כאשר השנה העליה ההמונית מוטלת בספק, בשל המצב השורר בארה"ק, ובשל ההנחיות השונות לגבי התקהלויות ברבים.

מנהלי 'מחזיקי תורה' מקיימים שיחות עקביות עם ראשי המל"ל ומארגני ההילולא כדי להיערך במצב הקים, ולקבל את האישור לעלות בעליה המסורתית לציון הק', להדליק נרות לעילוי נשמתו רבינו הגדול והקדוש, ולהזכיר את שמות התומכים והעומדים לימין המפעל הגדול שהקים בעל ההילולא זצ"ל.

בתוך כך, נערמים במשרדי ההנהלה פתקאות להזכרה של שמות התומכים והתורמים אשר ייזכרו לטוב ע"י השליחים הנאמנים שיעמדו בעז"ה ביום ההילולא על יד הציון הק', להעתיר ישועה ורחמים עבור כל חברי הקופה, והמסייעים לדבר מצות הכנסת כלה, כרצון קדשו של כ"ק מרן זי"ע.

 

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש