סיפורי ישועות

ישועה כהרף עין

כמה שניסינו להוציא משכנתא לא הצלחנו, ללא שום סיבה מיוחדת. כל שבוע התיק הסתבך יותר ויותר, ויועץ המשכנתאות השקיע הרבה השתדלויות ומאמצים, והיה מרגיע אותי, יהיה טוב בעז"ה, אל תדאג. אבל הימים עברו והיינו חייבים את הכסף דחוף.
עיכוב משכנתא גורר וסוחב איתו בעיות ותשלומים שתלויים בזה, והמתח גובר והשלוה נעלמת. לא ידעתי מה לעשות. חוץ מלנסות להירגע ממילות העידוד של יועץ המשכנתאות לא היה לי איך להישאר רגוע.
עד שמשמים שלחו את גבאי הקופה הקדושה 'מחזיקי תורה' שכשליחים נאמנים של המלאך הגואל הרבי הק' מבעלזא פנו אלי במקרה להתרימני למפעל הגדול של הכנסת כלה.
היה זה בשעה עשר בבוקר אחרי תפילת שחרית. חתמתי הוראת קבע עבור הקופה הק', וקויתי שהרבי הק' בוודאי יפעל עבורי בבעיה שמפריעה את שלוות חיי.
לפנות ערב, התקשר אלי יועץ המשכנתאות בהתרגשות, ושואל אותי, עשית איזה מעשה חסד במהלך היום? לתמיהתי על תוכן השאלה, הוא מספר לי שמיד בפתיחת בנק המשכנתאות הוא נפגש עם מנהל האגף, וההוא הסביר לו שהתיק מסובך, ואין לא אפשרות לאשר את סכום ההלואה.
לפני כשעה הוא מתקשר אלי, ואומר לי בפשטות שהוא עבר על התיק, ואם אשלח לו עוד מסמך פשוט אחד, הוא מאשר הרגע את כל הסכום.
היה זה בחינת טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע.
זכותו הגדולה של רבינו אהרן קדוש ה', עמדה לי ושלוותי חזרה אלי כהרף עין.
יישר כחכם שזיכיתם אותי להצטרף כחבר במפעל הגדול והקדוש של הרבי זצ"ל.
חיים ל
אשדוד

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש