סיפורי ישועות

ב"ן עבור בן

כשנולדה לנו הבת השניה, עוד הפטירו באמרה הידועה, בת תחילה סימן יפה לבנים, "אם ה'תחילה' ארוכה, אז היופי שבסימן הרבה יותר חזק", אמרו לי בצחות הלשון. וכשנולדה הבת השלישית כבר לא מצאו מה להגיד.
ב"ה כולן בריאות וטובות, אבל כל אחד מחכה לבן זכר, לילד שילך איתו לבית כנסת, ילמד איתו אבות ובנים.
לאחר הבת השלישית, נולדה גם הבת הרביעית, החמישית וה…שישית, שיהיו בריאות. שמחנו עם כל אחת, אבל בכל זאת רצינו לפחות ילד אחד במשפחה. קיבלנו על עצמינו כל מיני קבלות. ניסינו סגולות, והתפלנו לזכות לבן זכר.
בכ"א אב שנת תשע"ח יום היארציט של כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זצוק"ל עלינו, אני ומשפחתי להתפלל על הציון הק' בהר המנוחות. התפללנו על נחת מהילדות, התפללנו על פרנסה, התפלנו על בריאות, על אושר, על שמחה, על הצלחה בלימודים, ובסיום ביקשנו מהרבי זצ"ל, שיעתיר בעדנו למעלה, שנזכה לבן זכר, בריא וקים.
ברדתנו מהציון הק', נעצרנו בדוכן ההתרמה של 'מחזיקי תורה', הרמנו תרומה נכבדת שנתית של 52 שקל לחודש כמנין ב"ן, למפעל הק' שבעל היארצייט ייסד, וכידוע ביקש שיתרמו והיה מברך את כל מי שהצטרף בתרומה לפעולות הגדולות של עזרה לחתנים ומחותנים, וחזרנו הביתה בטוחים שזכותו של הרבי הק', וזכות הצדקה, נתבשר בקרוב לסימן יפה לבנים.
השנה בעז"ה בכ"א אב ביארצייט, כשנעלה לציון הק' נודה לרבי על התינוק החמוד שנולד לנו, ונזכיר את שמו שנזכה לגדלו ולחנכו לתורה לחופה ולמעשים טובים, יחד עם שש אחיותיו הגדולות.
בזכות הצדקה שתרמנו למפעלו של רבינו, זכינו לישועה ולנחת.
בשמחות אצל כולכם
ר. הכהן
ירושלים

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש