אודות הארגון

קופת 'מחזיקי תורה' נוסדה בשנת תשי"ד ע"י כ"ק מרן אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע, עשרה שנים אחר שזכה להינצל מהתופת הנאצי, ועלה עם אחיו כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מבילגורייא זי"ע לארץ ישראל, בנסים גלויים, לאחר שכל בני משפחתם העניפה והמלכותית, יחד עם אלפי חסידים וחברי קהילה נשרפו ונטבחו בכור ההיתוך הנאצי.

אותו מלאך גואל העמיד הקב"ה לדור המוכה והדואב, כדי להאיר להם הדרך, ולנתב להם שביל של שלות הנפש, לנער את עפר היסורים, ולשקם את עצמם ואת משפחתם.

מאז

רבינו אהרן זי"ע לא נח ולא שקט, ולמרות היותו מופשט מכל עניני הגשמיות, לא אכל ולא שתה, לא ישן ולא נח, כולו דביקות בקודשא בריך הוא ושכינתיה, בכל זאת רעה את צאן מרעיתו ברחמים ובאהבה אין קץ. על שכמו הכפוף נשא את עול כלל ישראל בכלל, וחסידי בעלזא בפרט.

בהיותו אב הרחמים דאג והשתדל למצוא זיווגים לבחורים שנתרו בודדים וגלמודים, ללא דואג וללא תומך. רבינו אהרן הק' שידל שדכנים וביקש ממכרים להתאמץ עבור הקמת הדור החדש של בני ישראל. 

יחד עם זאת ראה  את מצב הכספי המדולדל של אותם פליטי המלחמה העניים והמדוכאים. למרות שבחייו לא נגע בכספים, ולא ידע צורת מטבע, אך כשמדובר היה בהקמת בית חדש בישראל, הקים בכבודו ובעצמו קופה מיוחדת שתסייע במימון משמעותי לצרכי נישואין של החתנים והכלות.

מרן זצ"ל כינס את גבאיו, קבע שם לארגון 'מחזיקי תורה', הרים תרומה, והכריז על הקמת 'חברה' עם רשימת חברים שיתמכו בתרומה חדשית לצרכי הכנסת כלה ועזר נישואין.

קופה קדושה זו היתה קרש הצלה לחתנים והכלות שצעדו לחופתם לבדם ללא מכר וללא קרוב. תמיכת 'מחזיקי תורה' הציתה לפיד של אור ורוגע במשפחות אלו, שבתחושת רווחה בנו את ביתם בשמחה ובכבוד.

ועד

רבינו אהרן זי"ע לא נח ולא שקט, ולמרות היותו מופשט מכל עניני הגשמיות, לא אכל ולא שתה, לא ישן ולא נח, כולו דביקות בקודשא בריך הוא ושכינתיה, בכל זאת רעה את צאן מרעיתו ברחמים ובאהבה אין קץ. על שכמו הכפוף נשא את עול כלל ישראל בכלל, וחסידי בעלזא בפרט.
בהיותו אב הרחמים דאג והשתדל למצוא זיווגים לבחורים שנתרו בודדים וגלמודים, ללא דואג וללא תומך. רבינו אהרן הק' שידל שדכנים וביקש ממכרים להתאמץ עבור הקמת הדור החדש של בני ישראל.

יחד עם זאת ראה את מצב הכספי המדולדל של אותם פליטי המלחמה העניים והמדוכאים. למרות שבחייו לא נגע בכספים, ולא ידע צורת מטבע, אך כשמדובר היה בהקמת בית חדש בישראל, הקים בכבודו ובעצמו קופה מיוחדת שתסייע במימון משמעותי לצרכי נישואין של החתנים והכלות.

מרן זצ"ל כינס את גבאיו, קבע שם לארגון 'מחזיקי תורה', הרים תרומה, והכריז על הקמת 'חברה' עם רשימת חברים שיתמכו בתרומה חדשית לצרכי הכנסת כלה ועזר נישואין.

קופה קדושה זו היתה קרש הצלה לחתנים והכלות שצעדו לחופתם לבדם ללא מכר וללא קרוב. תמיכת 'מחזיקי תורה' הציתה לפיד של אור ורוגע במשפחות אלו, שבתחושת רווחה בנו את ביתם בשמחה ובכבוד.

היום​

נשיא הארגון כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א שרואה את צרכי הדור מקרוב, ומכיר את סבלם ואת קושיים של הורים העומדים בפרק נישואי הילדים בשעטו"מ, דרש ממנהלי הארגון להפיח רוח צעירה וחדשה בתכניות הסיוע והתמיכה למחותנים. 

בהוראת קדשו הוקמה הנהלה חדשה, שריעננה את כל הפעילויות החשובות, והוסיפה מענקי תמיכה באגפים שונים ומועילים, להביא את הרווחה ואת ההקלה בקרב המשפחות הנזקקות.

תקציב הארגון צמח במאות אחוזים, ורשימת הנתמכים התרחבה לאין ספור, ובמוטביציה מולהבת מגייסת ההנהלה הצעירה את כלל חסידי בעלזא להצטרף לרשימת החברים בחברה הק' של המלאך הגדול רבי אהרן זי"ע.

בשנים האחרונות, הורה האדמו"ר שליט"א להוסיף ולהגדיל יותר את גודל המענקים. "חייבים לעזור למחותנים" זעק האדמו"ר בפני עסקני הארגון, וביקש לקבוע יעד של כיסוי ליל החתונה לגמרי.

צו קדשו נהפך לתמרור הדרכה המיושם בהצלחה ובסייעתא דשמיא. הקרנות השונים שהתפתחו מאותה קריאת קודש מצילה את המחותנים, במענקים המסתכמים במליוני שקלים שנתיים.

חבילות מוצרי החשמל היוקרתיים מועברות לכל זוג צעיר בהיכנסו לביתו החדש. אלפי שקלים מוענקים ע"י קרן 'עזרת תורה' לבני תורה בשעת נישואי צאצאיהם. הוצאות כבדות של ליל החתונה מכוסות ע"י קרן 'שושבינים' וקרן 'וביום שמחתכם', וצרכי העם המרובים, מפעילים את גבאי הארגון, העסקנים והמנהלים לעמוד בקצב בקשות התמיכה, ולהיענות מתמדת וחיובית, לששון ולשמחה.

בחר

101 ש"ח

500 ש"ח

180 ש"ח

52 ש"ח

לחודש